Tartu Folklooriklubi Maatasa

Click here to edit subtitle
TARTU FOLKLOORIKLUBI MAATASA 
Katusorganisatsioon: MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu

Tartu folklooriklubi Maatasa alustas tegevust aastal 2012 ühendades Tartu hobimuusikakooli- Eesti Rahvamuusikakooli - õpilased. Koos käivad koolinoored ja tudengid vanuses 13-26.  Klubi eesmärgiks on uurida Lõuna-Eesti rahvapärimust süvitsi ja  seda pea igas valdkonnas: laulud, jutud, mängud, pillilood, tantsud, rahvariided. 
Maatasa laulurepertuaari kuuluvad nii regilaulud kui ka sajandivahetusel väga moes olnud külalaulud ja traagilised armastuslaulud. Tantsupildis tutvustatakse kontratantse, paaristantse, mida saadavad erinevad väikesed pillikoosseisud. Lisaks folkoorimaailmale, on põnev osa saada ka pärimusest inspireeritud lavatantsudest, aga ka Eesti koorilauluklassikast. 
Kuna klubis on palju muusikuid, siis on ka pillide valik väga mitmekesine: viiul, kitarr, torupill, väikekannel, vilepill, parmupill, karmoška, mandoliin. 
Pillimängu- ja lauluoskuses on võimalus end täiendada (või alustada selle valdkonnaga)  Eesti Rahvamuusikakoolis.

LIIKMED 
Maatasas (2017) mängivad, laulavad, tantsivad:
Helin Pihlap, Madli Lehiste, Anzela Sirel, Carol Maask, Kaidi Ahas, Arnold Milihhin, Sander Reemets, Jaan Koort, Priit Kallejärv, Piret Kallejärv, Kersti Jukk, Mona Otto, Britt Zimmermann, Kert Tali, Sander Lillo, Tuule Pihlap, Signe Ahas, Marko Roosiväli, Robert Petrov, Sille Riin Kuperjanov, Anzelika Jermolaeva, Trevor Õun, Kermo Kivioja, Viktoria Vesso
Maatasa lasterühm Kapten Trumm 
Kirke Liis Kuperjanov, Katriin Kalpus, Pille Randlane, Kristiina Leppik, Oskar Nursi, Mehis Voinov, Karl Tinniste 

Maatasa sees toimetavad: 
*Ansambel Maatasa - Maatasa muusikute rühm ühendab ülikoolis ja gümnaasiumis õppivad muusikahuvilised noored.  Koos tehakse rahvamuusikaseadeid ja antakse iseseisvaid kontserte.
Ansamblis mängivad: Helin Pihlap, Madli Lehiste, Anzela Sirel, Carol Maask, Arnold Milihhin, Meelis Pihlap
*Noorteansambel Tululused - Tulused seovad kokku Maatasas tegutsevad põhikoolinoored. 
Ansamblis mängivad: Tuule Pihlap, Signe Ahas, Sille Riin Kuperjanov, Marko Roosiväli, Robert Petrov, Trevor Õun, Kermo Kivioja 
*Maatasa kanneldajad
Kandleansamblis mängivad: Carol Maask, Britt Zimmermann, Kersti Jukk, Mona Otto, Piret Kallejärv,  Sille Riin Kuperjanov, Ansamblit juhendab: Carol Maask 
Aastast 2016 alustas tööd Maatasa juures ka lasterühm Kapten Trumm.
Ansamblis mängivad:  Kirke Liis Kuperjanov, Katriin Kalpus, Pille Randlane, Kristiina Leppik, Oskar Nursi, Mehis Voinov, Karl Tinniste 

Maatasa tegevust koordineerib, ansambleid juhendab: Halliki Pihlap 
Tantsuõpetaja: Anneli Villenthal 
Tantse on õpetanud ka Ave Anslan, Sille Kapper, Maire Jürgel, Marion Aave 
                      
Pille õpetavad:  Helin Pihlap (viiul),  Toomas Pihlau (kitarr, mandoliin),  Halliki Pihlap (plokkflööt) 
Projektipõhiselt: Evelin Leima (karmoška),  Anzela Sirel (karmoška), Madli Lehiste (viiul), Kaisa Kuslapuu (torupill),  Andres Siiman (parmupill)


RÕIVASTUS
Folklooriklubi Maatasa tutvustab eelkõige. Tartumaa rahvariideid. Seelikud on kudunud Tiina Unt. Särgid ja poiste rahvariided on õmmelnud Janne Vaabla. Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Vahel on rõivastuses on jälgitud ajastut (1900), mil Lõuna-Eestis olid tüdrukud veel rahvariietes, kuid poisid üle läinud linnariietusele.
 III variant Maatasa rõivastusest kätkeb I Eesti Vabariigi aega (1920-1930). Stilist: Ingrid Tamman.
.

ESINEMISED
Üles on astutud pea kõigil võimalikel Tartu üritustel - hansapäevad, Tartu linna päev, advendiüritused, kevadpeod - , kuid ka rahvusvahelistel festivalidel Baltica, Võru folkloorifestivalil, Hiiu folgil. Maatasa on üles astunud ka Eesti-Läti-Vene koostööprorgrammi Est-Lat-Rus üritustel, osalenud Balti tantsude festivalil Riias ja Gikši tantsude ööl Lätimaal. Selja taga on kontsertreis Lüneburgi. 

ÕPPETEGEVUS 
Igapäevaselt tegelevad liikmed laulu-,tantsu-ja pilliõppega Eesti Rahvamuusikakoolis või teistes Tartu muusikakoolides. Aegajalt toimuvad ka  õpitoad, kus Eestis tegutsevad folkloristid, rahvamuusikauurijad tutvustavad  erinevaid rahvakultuurivaldkondi.  Õpitubasid on erinevail teemadel läbi viinud  Ingrid Rüütel, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Janika Oras, Kadri Lepasson, Sille Kapper, Marju Varblane, Silver Sepp.  

MAATASA KORRALDAB 
4.-6. november 2016 toimus Maatasa noorte korraldusel rahvusvaheline festival Tartu Noorte Folkloorifestival. Festival õnnestus väga hästi. Koduleht: https://noortefestival.wordpress.com/ 
Maatasa noored on olnud aktiivsed ka tantsutubasid läbi viima. Väga hea koostöö on Tartu Tantsuklubide eestvedajaga Triinu Nutiga. Maatasa on õpetanud tantse korduvalt Tartu Tantsuklubis, aga ka Balti tantsude festivalil ja  traditsioonilise tantsu festivalil "Gikši tantsude öö”: 

MIKS KLUBI JA MIKS MITTE ANSAMBEL?
Klubi kooskäimise vorm on vabam. Ka ei ole "laval" alati üks ja sama seltskond. Oluline ei ole seega mitte niivõrd esitaja, vaid materjal, mida vahendatakse.

TUNNUSTUS
Tartu linna esinduskoosseis 2017 rahvamuusika valdkonnas
Tartu linna esinduskoosseis 2016 rahvamuusika valdkonnas 

 I kategooria Rahvusvahelise Folkloorifestivali Baltica 2013 ülevaatuselt.

Hindajad: Ingrid Rüütel, Igor Tõnurist, Ene Lukka-Jegikjan, Sille Kapper, Angela Arraste, Krista Sildoja, Raivo Sildoja.


TOETAJAD
Folkooriklubi Maatasa tegevust toetab Tartu Kristlik Noortekodu, Tartu Linnavalitsus.